<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338287394016536&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
AdobeStock_539385347 (2)

Fyll i uppgifter nedan

Bra rehabprocesser är helt avgörande för både medarbetaren och dig som arbetsgivare. Görs det rätt så sparar ni tid, pengar och lidande, men trots det är det svårt att få in bra rutiner.

I den här guiden går vi igenom hur du stöttar dina chefer så att de gör rätt varje gång och hjälper dig förebygga komplexa rehabärenden.

Ladda ner och ta del av:

  • En checklista att dela med cheferna om vad de behöver göra under hela rehabprocessen
  • De 5 viktigaste åtgärderna för att minska andelen komplicerade rehabärenden
  • Nedladdningsbara mallar för kontaktsamtal och förebyggande rehabiliteringssamtal.