<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338287394016536&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
omslag_webb

Ladda ner årets HR-rapport från MedHelp

Välmående medarbetare är arbetsgivarnas ansvar och de allra flesta företag säger att de prioriterar hälsa. Det syns också tydligt i den nya HR-rapporten: Hälsodata visar vägen till en hållbar affär 2024.

Ladda ner rapport

Fyll i din epost för att ta del av vår senaste rapport

Denna rapport handlar om synen på sjukfrånvaro och rehabilitering bland HR-ansvariga och chefer. Årets undersökning visar att hälsofrågor är allt mer prioriterade inom svenska företag, samtidigt som det ofta finns en brist på relevant data, bland annat gällande orsaker till sjukfrånvaro.

Vi på MedHelp Care har tagit fram denna rapport för att visa på behov och utmaningar för HR och chefer när det gäller att bidra till en långtidsfrisk, välmående och lönsam organisation. I rapporten lyfter vi också fram inspirerande exempel, data och statistik. Vår ambition är att den ska hjälpa organisationer att bedriva ett framgångsrikt arbete inom dessa områden.