<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338287394016536&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
HR-front

Ladda ner HR-rapporten för 2022 från MedHelp

Välmående medarbetare är arbetsgivarnas ansvar och de allra flesta företag säger att de prioriterar hälsa. Det syns också tydligt i den nya HR-rapporten: Hälsodata visar vägen till en hållbar affär 2022.

Fyll i din epost för att ta del av vår senaste rapport

Denna rapport handlar om cirka 300 HR-chefers syn på sjukfrånvaro, arbete med rehabilitering och hälsoarbete. Årets undersökning visar att pandemi och distansarbete har satt sina spår. Frågor om hälsa och sjukfrånvaro har fortsatt att vara högt prioriterade. Nytt är hur det nya normala arbetslivet med stor del arbete på distans påverkar vår hälsa och vårt välmående.

Vi på MedHelp Care har tagit fram denna rapport för att visa på behov och utmaningar för HR när det gäller att bidra till en långtidsfrisk, välmående och lönsam organisation. I rapporten lyfter vi också fram inspirerande exempel, data och statistik. Vår ambition är att den ska hjälpa organisationer att bedriva ett framgångsrikt arbete inom dessa områden.