<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338287394016536&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
halsoekonomi_hero_webbny

Hälsoekonomi – så räknar du på vinsterna med god arbetsmiljö

Ladda ner guide

Fyll i uppgifter nedan

Lönsamma personalinvesteringar leder till lönsamma företag. Ändå saknas det ofta kunskap om hur man räknar på insatser som ökar välmående, engagemang och produktivitet hos våra medarbetare. 

I den här guiden går vi därför igenom hur du argumenterar för personalinsatser med hjälp av siffror. För genom att lägga till det ekonomiska tänket på våra personalinvesteringar ökar också chansen att beslutsfattare tar dem på allvar.

Ladda ner och ta del av:

  • Ekonomiska argument till investeringar i hälsa och arbetsmiljö, tex med hjälp av personallivscykeln
  • Enkla schabloner till att beräkna kostnader och intäkter rörande hälsa och arbetsmiljö
  • Hur du för in hälsoekonomiska kalkyler i ert systematiska arbetsmiljöarbete