<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338287394016536&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
AI feature web2

Fyll i uppgifter nedan

Arbetsmiljöarbete handlar till stor del om lagstiftning som sedan mynnar ut policydokument, processer och rutiner. Det är med andra ord väldigt textbaserat vilket är vad generativ AI, så som ChatGPT, är bra på: att analysera, skapa, och anpassa text. För att göra det enkelt att komma igång har vi skapat denna praktiska guide för hur du kan använda AI i arbetsmiljöarbetet.

Ladda ner och ta del av:

  • Vad generativ AI egentligen är för något 
  • Tips och exempel på arbetsmiljöuppgifter som AI kan förenkla
  • Goda råd som gör dig bättre på att 'prompta'
  • Hur du inte bör använda AI