<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338287394016536&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
omtankessamtal mall

Mall för omtankessamtal

MedHelps hälsoplattform hjälper er att jobba  förebyggande och  sänka sjukfrånvaron. Ladda ner vår mall för hur du genomför ett omtankessamtal vid tidiga signaler på ohälsa.

Ladda ner mall

Fyll i dina uppgifter

Ladda ner vår mall för omtakessamtal

När du som chef upptäcker tecken på ohälsa på arbetsplatsen är det viktigt att agera snabbt genom att initiera ett omtankesamtal.  Genom dessa samtal säkerställer du att du som arbetsgivare kan sätta in rätt åtgärder för att förebygga en möjlig sjukskrivning. 

Mallen innehåller frågor för att:

  • Identifiera orsaken till frånvaron
  • Utreda hur arbetssituationen ser ut
  • Bedöma motivationen hos medarbetaren
  • Bedöma medarbetares upplevda mående och hälsa
  • ... och mycket mer!