<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338287394016536&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
HR-rapport2023

Ladda ner årets HR-rapport från MedHelp

Välmående medarbetare är arbetsgivarnas ansvar och de allra flesta företag säger att de prioriterar hälsa. Det syns också tydligt i den nya HR-rapporten: Hälsodata visar vägen till en hållbar affär 2023.

Ladda ner rapport

Fyll i din epost för att ta del av vår senaste rapport

 

Denna rapport handlar om synen på sjukfrånvaro och rehabilitering bland HR-ansvariga och chefer. Årets undersökning visar en tydlig vilja hos chefer att bättre kunna identifiera risker och tidiga signaler på ohälsa, förstå sjukfrånvaroorsaker samt kunna sätta in rätt preventiva åtgärder för att undvika onödig sjukfrånvaro.

Vi på MedHelp Care har tagit fram denna rapport för att visa på behov och utmaningar för HR och Chefer när det gäller att bidra till en långtidsfrisk, välmående och lönsam organisation. I rapporten lyfter vi också fram inspirerande exempel, data och statistik. Vår ambition är att den ska hjälpa organisationer att bedriva ett framgångsrikt arbete inom dessa områden.